Welkom op mijn website. Mijn naam is Luc Bakker, ik ben mediator en ik bemiddel tussen mensen in (dreigende) conflicten. Met name in arbeidszaken, bij echtscheiding, over erfenissen en tussen buren.

 

Eerst vertel ik meer over mijn achtergrond, over mediation en mijn manier van werken. Daarna leg ik uit wat ik belangrijk vind om te weten over mediation, hoe het werkt en het verschil met een juridische procedure, ook financieel. 

 

Mijn achtergrond. 
Ik ben geboren in 1955, getrouwd, heb 2 kinderen en woon in de provincie Groningen. 

 

Mijn laatste baan was als parttime personeelsadviseur in het onderwijs in Groningen.
Eerder was ik coördinator van werkgelegenheidsprojecten, leidinggevende aan uitzendkrachten, personeels-, en organisatieadviseur, hoofd van een afdeling personeel en organisatie, loopbaanadviseur en coach.
De opleidingen die ik heb gedaan zijn o.a. hbo personeelswerk, modules bestuurs-, en privaatrecht, een opleiding voor manager en de post-hbo mediation.

 

Wat is mediation?
Mediation of conflictbemiddeling is een relatief snelle, efficiënte en goedkope manier om partijen te helpen oplossingen te vinden in vastgelopen conflicten. Hiermee kan een lange en kostbare gang naar de rechter worden voorkomen.   
Ook in een vroeg stadium, waarin een meningsverschil is ontstaan en de partijen "de hakken in het zand" hebben gezet, kan mediation heel goed werken.

 

In het vak van mediator worden 3 hoofdstromingen (werkwijzen) onderscheiden.
De probleemoplossende aanpak, de transformatieve methode en de narratieve mediation.De meeste mediators kiezen voor een probleemoplossende aanpak.       Via onderhandeling, geven en nemen, wordt door de partijen overeenstemming bereikt en worden de afspraken in een contract vastgelegd.          
 

 

Een andere manier is de zogenaamde transformatieve methode.           De mediator zoekt bij de partijen naar kansen om wederzijdse erkenning van emoties en ervaringen te bereiken. Hierdoor ontstaat begrip voor elkaar en draagvlak om tot een akkoord te komen.  
 

 

De 3e stroming wordt de narratieve mediation genoemd.          Hierbij ligt het accent op de verhalen van de partijen, die een verschillend beeld van de werkelijkheid geven. De mediator helpt om een nieuw gemeenschappelijk beeld te krijgen. Het vertrouwen wordt hersteld en samenwerking is weer mogelijk.

      Mijn aanpak als mediator.
Ik heb geen voorkeur voor een methodiek zoals hierboven genoemd. Ik kies voor een aanpak die het beste past bij de situatie in het conflict. Ik werk vanuit een onafhankelijke positie, onpartijdig en zonder mijn mening over de kwestie te geven. De gesprekken worden door mij geleid en ik heb daarbij het vertrouwen van beide partijen nodig. Ik gebruik technieken, geleerd in de praktijk van mijn werk en de opleiding en uiteraard mijn eigen "wijsheid" uit mijn persoonlijke ervaringen.
Ik ben geen "rijdende rechter" die na het horen van de partijen een uitspraak doet.

 

De mediation begin ik meestal met intakegesprekken en ik vraag aan de partijen om een (standaard) mediation-contract te tekenen.
In dit contract staat o.a. dat de deelname aan de mediation op vrijwillige basis is, dat de gesprekken een vertrouwelijk karakter hebben en dat er respectvol met elkaar omgegaan zal worden.
De partijen blijven gedurende het hele proces zelf verantwoordelijk voor het resultaat.   

 

Het mediationproces.                    
Er wordt in gesprekken in stappen naar resultaten toe gewerkt. Vaak gaat dat ongeveer als volgt.
Eerst wordt er geïnventariseerd wat er speelt.
De onderwerpen en achtergronden worden verder uitgediept.
Vervolgens komen de belangen aan de orde en opties voor (deel) oplossingen.
Tot slot worden door de partijen afspraken gemaakt, die meestal in een schriftelijke overeenkomst worden vastgelegd.

 

Mijn ervaringen met mediation.
Wat indruk op mij heeft gemaakt is dat enkele gesprekken met ondersteuning van een bemiddelaar onverwachte resultaten opleveren.
In mijn loopbaan ben ik regelmatig lastige en ook zeer gevoelige situaties tegengekomen waarin door bemiddeling en onderhandeling begrip voor elkaars standpunten werd bereikt. Hierdoor verliep de communicatie beter en kwamen de partijen gemakkelijker "bij elkaar".
Ook maak ik regelmatig mee dat de emoties (o.a. door pijn, miskenning of boosheid) zijn gaan overheersen. Ik ga daar dan met de partijen eerst mee aan de slag. Vervolgens wordt het veel makkelijker om openingen te vinden voor oplossingen van het conflict.  

 

Door mijn werk heb ik veel ervaring met arbeidszaken, bijvoorbeeld bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, de wet poortwachter en verstoorde werkrelaties.
Daarnaast bemiddel ik o.a. bij echtscheiding, burenruzies en erfeniskwesties.

 

Mediation vergeleken met een juridische procedure.
Een advocaat zal tijd nodig hebben voor voorbereiding, onderzoek, overleg, vastleggen van zaken en zo nodig de verdediging van de zaak voor de rechtbank (en wat daaruit verder nog voortvloeit). De kosten bedragen als snel € 200,- per uur, ook voor de tegenpartij.
Een juridisch "gevecht" kan lang duren en levert meestal een winnaar en een verliezer op.  

 

Ik werk totaal anders en heb doorgaans geen voorbereiding of inhoudelijke kennis van zaken nodig. Er kan direct worden begonnen met het traject.

 

 image005jpg mijn logo

 

Het doel is dat de partijen er samen uitkomen. 
Meestal zijn er dan 2 winnaars.                     

 

De kosten.
Mijn uurtarief  (excl. btw en reiskosten)  is  € 90,- voor particulieren en  €160,- indien er een werkgever of onderneming bij betrokken is.
Uit onderzoek is gebleken dat gemiddeld genomen tussen 2 en 8 uren gerekend worden voor een mediationtraject.
De kosten worden meestal door partijen gedeeld. In arbeidszaken is de werkgever echter vaak bereid alles te betalen.   

 

U kunt mij als volgt bereiken:

 

e-mail:      lucbakker@ziggo.nl
telefoon:   06-41056089

 

thuis:
Luc Bakker,
Schoolstraat 3,
9963 PE Warfhuizen   

 

Ik ben afgestudeerd bij de Hanzehogeschool Groningen en heb het diploma Post-HBO registeropleiding Mediation onder nummer SPHBO 124947-24308 en  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 02088573.

Beschrijving: Google